Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 100/2012 z dnia 01.06.2012 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 113 - obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 100/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 01 czerwca  2012 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 113 - obręb Gniewoszów.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz wykonaniu uchwały nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.        Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 28 maja 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
a)      określić termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 113 o pow. 5,36 ha, SW1K/00023082/4, obręb Gniewoszów - na dzień 02 lipca 2012 r. na godz. 1200.
b)      cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 95.430 zł.
c)      ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
2.      Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 01 czerwca  2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

 
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-06-01
Metryczka
  • opublikowano:
    01-06-2012 13:57
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl