Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 104/2012 z dnia 13.06.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/6, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 Zarządzenie nr 104 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 13 czerwca 2012 r.
 
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/6, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.
 
 
W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 22/6, obręb Międzylesie (dz. nr 322/6 o pow. 0,0195 ha, SW1K/00056444/0).
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kier. RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Międzylesie, dnia 13 czerwca 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
         
                                                                           
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-06-13