Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 115/2012 z dnia 30.06.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy na rok 2012

         ZARZĄDZENIE nr 115 /2012
                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
      z dnia 29 czerwca 2012 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy na rok 2012
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 oraz art.226 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
     
§ 2
                                                                                                                               
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie :
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r. o kwotę
1. dochody zwiększono o kwotę 2 879 923 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 2 649 428  000 zł, dochody bieżące o kwotę 230 495 zł,
2. wydatki zwiększono o kwotę  4567 896 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 4 177 709 zł, wydatki bieżące o kwotę 390 187 zł.
3.przychody zwiększono o kwotę 1 687 973 zł. w tym nadwyżka budżetowa 1 437 973 zł. oraz 250 000 zł. z tytułu kredytów i pożyczek
4. kwotę długu zwiększono o 250 000 zł.
 

Burmistrz Tomasz Korczak

 

GIFzał.nr 1 -WPF str.1.gif
GIFzał.nr 1-WPF str.2.gif
GIFzał.nr 1-WPF str.3.gif

GIFzał.nr 1-WPF str.4.gif


 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012.06.30


GIFzał.nr 1 -WPF str.1.gif

GIFzał.nr 1-WPF str.2.gif

GIFzał.nr 1-WPF str.3.gif

GIFzał.nr 1-WPF str.4.gif