Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 4/2012 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Boboszów 54/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 4 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Boboszów 54/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Boboszów 54/3, w granicach działki nr 99/3 o pow. 0,1425 ha, KW SW1K/00058876/1 , obręb Boboszów, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG
 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Międzylesie, dnia 4 stycznia 2013 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 
 
                                                               
Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 4 /2013 z dnia 04  stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Boboszów 54/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 1/2013

 
Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Boboszów

dz. 99/3

KW SW1K/00058876/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,1425 ha

3.

Opis nieruchomości

Boboszów 54/3

lokal mieszkalny położony na poddaszu budynku, w skład którego wchodzą: cztery pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., oraz przedpokój o łącznej pow. 61,09 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: komórką o pow. 10,69 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 298/1000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 69.300 zł brutto

Cena gruntu – 11.700 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.02.2013 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 07.01.2013 r. do dnia 28.01.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2013-01-04