Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 120/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2013

                   ZARZĄDZENIE nr 120 /2013
               Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                   z dnia 28 czerwca 2013 r.
 
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2013
 
                     Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE:
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano tytułu:
1.Zwiększenia dochodów i wydatków w II kwartale 2013 roku o kwotę:
-dochody o kwotę 314 359,62 zł, w tym: dochody bieżące 314 359,62 zł,
- wydatki o kwotę 314 359,62 zł, w tym wydatki bieżące 250 166,62 zł, wydatki majątkowe
 64 193 zł.
 
 
                                                                                                                                        BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 


XLSZarz nr 120 - zmiany w WPF.xls (102,50KB)

 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-06-28


XLSZarz nr 120 - zmiany w WPF.xls (102,50KB)