Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 144/2013 z dnia 06.08.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 207/3, obręb Jodłów.

Zarządzenie nr 144 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 06 sierpnia 2013 r.
 

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 207/3, obręb Jodłów.

 
 

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów - zarządzam co następuje:

 
 
 
§ 1
 

1.      Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 26.07.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

a)      termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 207/3 o pow. 0,1556 ha, SW1K/00044168/4, obręb Jodłów - na dzień 06 września 2013 r. na godz. 1100.

b)     cenę wywoławczą nieruchomości – 35.670 zł,

c)      wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

2.      Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 
 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Międzylesie, dnia 06 sierpnia 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-08-06
Metryczka
  • opublikowano:
    06-08-2013 14:29
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl