Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 148/2013 z dnia 08.08.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki nr 190/5 - obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 148/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki nr 190/5 - obręb Międzylesie.

 

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXV/236/06 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek nr 190/5 i 190/6 obręb miasto Międzylesie – zarządzam co następuje:

 § 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 190/5 o pow. 0,5325 ha, położonej w Międzylesiu, KW SW1K/00077115/8, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

 1.       Ustala się:

a)       termin przetargu na dzień 09.09.2013 r. godz. 1000,

b)       cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 202.000 zł,

c)       wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 2.       Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Międzylesie, dnia 8 sierpnia  2013 r.

Burmistrz 

/-/ Tomasz Korczak

  

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia:

2013-08-09