Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 162/2013 z dnia 13.09.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu III-go przetargu na zbycie działki nr 207/4, obręb Jodłów.

                                                 Zarządzenie nr 162 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 września  2013 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu III-go przetargu na zbycie działki nr 207/4, obręb Jodłów.

 
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów - zarządzam co następuje:

 

 § 1

1.      Wobec faktu, że drugi ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 06. września .2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

a)      termin trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 207/4 o pow. 0,3444 ha, SW1K/00044168/4, obręb Jodłów - na dzień 21 października  2013 r. na godz. 1000.

b)      cenę wywoławczą nieruchomości – 84.747 zł,

c)      wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 2.      Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

 
§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 13  września  2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-09-13