Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 160/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 131/3 Długopole Górne 78 w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 160 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 6 września 2013 r.

 

w sprawie sprzedaży działki  zabudowanej nr 131/3 Długopole Górne 78 w drodze rokowań.

 Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu      z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb długopole Górne – zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.    Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 26 lipca 2013 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 06 września 2013 r. dot. sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne,  zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze rokowań  w dniu 9 października  2013 r. o godz. 900.

2.    Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 6 września  2013 r.

 Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-09-06