Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 167/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zmian w ZPK do budzetu.

                                                         ZARZĄDZENIE NR 167/2013
                                               Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                                                            z dnia 17 września 2013 r.  
zmieniające zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu
 
 § 1.
W załączniku nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia dodaje się konto bilansowe dla budżetu Gminy o nazwie:
Konto 250 – należności finansowe
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczonych do należności finansowych, a w szczególności do udzielonych pożyczek. Po stronie Wn ujmuje się należności z tytułu udzielonych pożyczek, a po stronie Ma spłaty pożyczek. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, natomiast saldo Ma oznacza nadpłatę należności finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
                                                                        

Podmiot udostępniający: główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aagta Ziental
Data wytworzenia: 2013-09-17
Metryczka
  • opublikowano:
    10-10-2013 10:48
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl