Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY 

nr. pok. 10, nr. wew. tel. 28

Samodzielny Pracownik Referatu - Monika Harasińska
Piotr Jurkiewicz, Jerzy Sługocki - kierowcy

Zakres prowadzonych przez referat spraw:

* nadzór nad placówkami oświatowymi,
* prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek,
* organizacja konkursów na dyrektorów placówek,
* dowóz uczniów do szkół,
* nadzór nad transportem gminnym,
* nadzorowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie,

* dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) dane zawarte w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych z dniem 1 stycznia 2018 r. publikowane są na stronach podmiotowych właściwej gminy przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy.

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych  dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://empatia.mpips.gov.pl/en/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow#

 

Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie publikowany jest na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow.