Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 marca 2017 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2017 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2016 r, poz.1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2017 r.

wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

29 663 179,84

7 441 663,49

A.1Dochody bieżące

25 703 262,98

7 358 674,81

A.2dochody majątkowe

 3 959 916,86

     82 988,68

B. WYDATKI

 

28 003 179,84

6 822 956,90

B1.wydatki bieżące

 

24 035 664,58

6 202 995,37

B2.wydatki majątkowe

 

3 967 515,26

   619 961,53

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 660 000,00

   618 706,59

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

 

1 096 855,59

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

1 096 855,59

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 660 000,00

500 650,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 116 750,00

500 650,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 24.04.2017 r.