Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2016 r, poz.1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2017 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

30 112 751,81

13 984 830,49

A.1Dochody bieżące

29 933 030,95

13 884 168,06

A.2dochody majątkowe

 4 179 720,86

     100 662,43

B. WYDATKI

 

28 452 751,81

12 959 645,33

B1.wydatki bieżące

 

24 078 855,55

12 276 178,00

B2.wydatki majątkowe

 

4 373 896,26

   683 467,33

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 660 000,00

 1 025 185,16

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

 

1 096 855,59

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

1 096 855,59

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 660 000,00

887 100,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 116 750,00

887 100,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 20.07.2017 r.