Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 marca 2019r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2019r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.

 z 2017 r.poz.2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2019 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

31 804 315,00

8 676 809,80

A.1Dochody bieżące

26 608 561,65

7 582 083,19

A.2dochody majątkowe

  5 195 753,35

1 094 726,61

B. WYDATKI

 

30 613 809,00

6 740 183,37

B1.wydatki bieżące

 

25 628 839,04

6 740 183,37

B2.wydatki majątkowe

 

4 984 969,96

                0,00

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 190 506,00

  1 936 626,43

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

0,00

     551 625,58

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

    551 625,58

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 190 506,00

    297 701,50

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 190 506,00

    297 701,50

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

 

Informację sporządziła:

Monika Makarska – Główny księgowy

Międzylesie 24.04.2019 r.