Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.

 z 2017 r.poz.2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2019 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

32 360 145,43

15 914 579,92

A.1Dochody bieżące

27 205 972,08

14 656 264,13

A.2dochody majątkowe

  5 154 173,35

  1 258 315,79

B. WYDATKI

 

      31 169 639,43

13 695 227,42

B1.wydatki bieżące

 

26 024 648,98

13 228 498,59

B2.wydatki majątkowe

 

  5 144 990,45

     466 728,63

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 190 506,00

 2 219 352,50

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

 

    551 625,58

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

551 625,58

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 190 506,00

595 303,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 190 506,00

595 303,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 19.07.2019 r.