Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 września 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r.poz.869) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2019 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

33 302 701,28

23 957 954,82

A.1Dochody bieżące

28 115 173,60

22 463 265,92

A.2 Dochody majątkowe

5 187 527,68

  1 494 688,90

B. WYDATKI

 

32 112 195,28

22 358 672,00

B1.wydatki bieżące

 

26 983 053,77

20 093 995,19

B2.wydatki majątkowe

 

5 129 141,51

2 264 676,81

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 190 506,00

1 599 282,82

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

 

    551 625,58

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

551 625,58

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 190 506,00

 892 904,50

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 190 506,00

892 904,50

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 20.10.2019 r.