Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 222/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE nr 222/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.12.2019 r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2019

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z ( Dz. U. z 2019 r.poz.869), Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających ze stanu faktycznego na dzień 31.12.2019 r.

 

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (91,23KB)