Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 marca 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. z 2019 r.poz.869)Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2020 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

32 521 462,86

 10 098 988,90

A.1Dochody bieżące

29 763 215,02

            9 597 329,61

A.2dochody majątkowe

  2 758 247,84

   501 659,29

B. WYDATKI

         31 627 462,86

8 389 200,54

B1.wydatki bieżące

29 037 559,75

8 389 200,54

B2.wydatki majątkowe

 2 589 903,11

0,00

C..NADWYŻKA/DEFICYT

894 000,00

 1 709 788,36

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

0

    777 492,35

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

0

777 492,35

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

894 000,00

223 500,00

Spłaty kredytów i pożyczek

894 000,00

223 500,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 15.05.2020 r.