Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r.poz.869) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2019 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

34 936 143,47

 31 752 140,64

A.1Dochody bieżące

29 934 665,79

             29 457 949,16

A.2dochody majątkowe

 5 001 477,68

   2 294 191,48

B. WYDATKI

        33 745 637,47

30 335 767,87

B1.wydatki bieżące

        29 013 876,55

27 425 061,94

B2.wydatki majątkowe

 4 731 760,92

 2 910 705,93

C..NADWYŻKA/DEFICYT

1 190 506,00

 1 190 506,00

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

0

    551 625,58

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

0

551 625,58

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 190 506,00

1 190 506,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 190 506,00

1 190 506,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 20.03.2020 r.